logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci,

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa školy - mestom Trstená obnovuje od pondelka 8.2.2021 prezenčné vyučovanie v ZUŠ pre individuálne vyučovanie, ale len pre žiakov, ktorí navštevujú prvý stupeň základnej školy ( t.j. 1-4 ročník). Z prezenčného vyučovania je taktiež vylúčená výučba spevu a dychových nástrojov (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, tenor). Výučba týchto predmetov a ostatných žiakov bude naďalej prebiehať dištančnou formou. Podmienkou prezenčného vyučovania žiaka je negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu zákonného zástupcu na COVID-19 nie starším ako 7 dní. Zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré je nutné odovzdať pri nástupe do školy poverenej osobe. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu je len k nahliadnutiu. 

Tlačivo - Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu nájdete v prílohe číslo 1

Tlačivo - Informácie pre dotknuté osoby nájdete v prílohe číslo 2 

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Náhodný obrázok

20170602-04

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená