logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci,
 
Základná umelecká škola v Trstenej informuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/21911:1-A1810 s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, vzhľadom k čomu predchádza celá škola vo všetkých formách vyučovania (individuálnej  - hra na hudobný nástroj, spev atď. a tiež skupinovej - tanečný odbor, výtvarný odbor, zborový spev, hra v orchestri atď.)  na dištančnú (online) formu. 

Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.

Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania. 

Na základe rozhodnutia ministra sa mení aj termín vianočných prázdnin v školskom roku 2021/2022 a to od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Ďakujeme Vám za pochopenie. 

Náhodný obrázok

20170510-02

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená