logo

Fotogaléria

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách,
stredných školách a na základných umeleckých školách
udeľujem žiakom
Základnej umeleckej školy
Trstená
dňa 21. a 22. decembra 2017
(štvrtok, piatok)
riaditeľské voľno.

riaditeľ ZUŠ Trstená
Mgr. Andrej Škuláň

Náhodný obrázok

20170602-03

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená