logo

Fotogaléria

Dňa 25. 5. 2017 sa zúčastnila naša žiačka Dominika Horňáková pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej celoslovenskej klavírnej súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde sa umiestnila v II. kategórií v zlatom pásme medzi  40 súťažiacimi. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú prípravu a reprezentáciu školy. Prajeme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.

Základná umelecká škola Trstená Vás pozýva na absolventský koncert, ktorý sa uskutoční dňa 30.5.2017 utorok o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. Vstup pre verejnosť je voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 12. 5. 2017 sa uskutočnila v Kremnici Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl Slovenska a Čiech, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci Ninka Mičáňová a Patrik Šálka. Obaja súťažili v II. kategórii, kde ich bolo 17. Vo veľmi silnej konkurencii sa nestratili, predviedli výborné výkony a skončili v krásnom striebornom pásme! Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a mesta. Veríme že i naďalej budú cvičiť a zúčastňovať sa na podobných akciách. Veľká vďaka patrí aj nášmu kolegovi p. uč Štefanovi Zbojovi za trpezlivú a obetavú prípravu žiakov na súťaže, v ktorých reprezentujú meno školy a mesta Trstená.

Dňa 9. a 10. 5. 2017 sa uskutočnili výchovné koncerty pre ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ Suchá Hora a ZŠ Vitanová. Veríme, že naše koncerty povzbudia ďalších nových žiakov, ktorí by mali záujem študovať na ZUŠ Trstená.

Dňa 4.5. a 5.5.2017 sa uskutočnila súťaž Biela Orava, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Všetkým žiakom a hlavne vyučujúcim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
klavír:
Dominika Horňáková - 3. kategória - 1. miesto - z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

akordeón:
Jozef Stas - 1. kategória - 3. miesto
Ninka Mičaňová - 2. kategória - 3. miesto
Patrik Šálka - 2. kategória - 1. miesto a absolutný viťaz
Michal Pšitek - 4. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, Dis. Art.

husle:
Matúš Poláčik - 2. kategória - čestné uznanie
Lucia Poláčiková - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.

gitara:
Karin Trstenská - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. Milana Geburu, Dis. Art.

Dňa 26. 4. 2017 sa uskutočnili dva výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. Poďakovanie patrí hlavne všetkým vyučujúcim a účinkujúcim, ktorí pripravili nádherný program. Tešíme sa s Vami na ďalšie koncerty a hlavne nových žiakov, ktorí by chceli študovať na Základnej umeleckej škole v Trstenej.

Pozor!  Zmena termínu konania súťaže.
Miestny odbor Matice Slovenskej a Základná umelecká škola Trstená vyhlasujú XXII. ročník speváckej súťaže ,,Matičný sláviček", ktorá sa uskutoční dňa 16. 5. 2017 v Dome kultúry v Trstenej. Prihlášky posielajte na adresu školy do 9. 5. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info v prihláške.

V dňoch 24. 3. až 25. 3. 2017 sa konalo tanečné sústredenie s tanečnou skupinou Brak dance, kde si naši tanečníci rozšírili a obohatili svoje tanečné skúsenosti v modernom tanci Break dance a tak strávili pre nich určite zaujímavé a príjemné dva dni.

Náhodný obrázok

20170510-46

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená