logo

Fotogaléria

Dňa 24. 3. 2017 sa uskutočnilo v Dome kultúry v Trstenej Ocenenie športovcov roka, na ktorom vystúpili naši žiaci Erika Žitňáková a Martina Vranová z triedy p. uč. Mareka Kuku, DiS. art. a tiež žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Miroslavy Malatinkovej. Športovcom gratulujeme, žiakom a pedagógom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

V marci odštartovala naša ZUŠ sériu jarných koncertov. Po koncerte v Trstenej sa dňa 22. 3. 2017 uskutočnil Jarný koncert v ZŠ Suchá Hora. Vystúpili na ňom iba žiaci z elokovaného pracoviska Suchá Hora. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim za výbornú prípravu koncertu.

Dňa 21. 3. 2017 sa uskutočnil Jarný koncert ZUŠ Trstená, na ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim za prípravu pekného koncertu. Tešíme sa na ďalšie koncerty a stretnutie s Vami.

Dňa 21.marca 2017 sa o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená uskutoční Jarný koncert, na ktorom vystúpia žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 5. 12. 2016 a 20. 2. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného a krajského kola Hnúšťansky akord, kde získali jedno 1. a dve 2. miesta v kategórií A a C. Žiakov úspešne pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Kolejáková. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
2.miesto
C kategória: Ema Hrobárová, Veronika Santrová, Dávid Števaňák

Okresné kolo
A kategória 2.miesto: Tatiana Šálková, Karolína Šálková, Stanislav Pastor
C kategória 1.miesto: Ema Hrobárová, Veronika Santrová, Dávid Števaňák

Dňa 27. 2. 2017 sa uskutočnila záverečná konferencia cezhraničnej spolupráce Trstená a Gminy Jablonka v oblasti kultúry a ochrany životného prostredia, kde vystúpili žiaci ZUŠ Trstená z triedy p. uč. Mareka Kuku, Dis. art.
Účinkujúcim a pedagógovi ďakujeme za príjemný kultúrny program.

Dňa 12. 2. 2017 naše žiačky Sára Zoššáková z triedy p. uč. Františka Adamčáka a Ninka Mičáňová z triedy p. uč. Štefana Zboju vystúpili v sále MsKs na vystúpení Uvítanie detí do života. So svojím programom spestrili túto akciu mesta za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vernisáž Miroslava KNAPA, pod názvom DIVADLO NÁŠHO SVETA, ktorá sa uskutoční 18.1.2017 o 16:30 hod. v DOME KULTÚRY v Trstenej. Tešíme sa na Vás

Dňa 15.12.2016 sa uskutočnil v kostole sv. Martina v Trstenej vianočný koncert ZUŠ Trstená, na ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru. Osobitné poďakovanie patrí pedagógom a žiakom, ktorí nám spríjemnili predvianočnú atmosféru výbornou hudbou. Prajeme všetkým krásne a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2017.

Náhodný obrázok

20180124-03

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená