logo

Fotogaléria

Pozývame vás na vianočný koncert ZUŠ Trstená, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2016 (štvrtok) o 16:00 hod. v kostole sv. Martina v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť. Vstup je voľný.

Dňa 23. novembra 2016 sa o 17:00 hod. uskutočnil v Dome kultúry Trstená Slávnostný koncert pri príležitostí 60. výročia založenia ZUŠ Trstená. Na koncerte vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru, ďalej Komorný orchester

 ZUŠ Trstená pod vedením p. Petra Tretinu Dis. art., Detský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Oravankou pod vedením p. Bc. Lukáša Považana, naši hostia z Giraltoviec Mgr. art. Erik Chrzan  a Lenka Chrzanová Dis. art. a bývalí absolventi školy Štefan Zboja Dis. art., Mgr. Andrej Škuláň, Mgr. art. Jozef Tretina a naše bývalé žiačky z tanečného odboru. Tešíme sa s vami na ďalšie stretnutia a koncerty.

Základná umelecká škola v Trstenej Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitostí 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy Trstená, ktorý sa uskutoční dňa 23. novembra 2016 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Trstenej.

Príloha

Riaditeľstvo ZUŠ v Trstenej Vás pozýva na Rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v MsKs Trstená v utorok 18. 10. 2016 o 17:00 hod., na ktorom prebehnú aj voľby do rady školy. Hneď po združení bude nasledovať koncert žiakov našej ZUŠ v Trstenej.

Dňa 17.6.2016 v MsKs Kino Trstená sa uskutočnil náš záverečný koncert nazvaný Noc hudby. Okrem našich žiakov vystúpil na koncerte komorný orchester Ansamble Tango zo súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Na koncerte nám predviedli vynikajúce hudobné čísla doplnené skvelou tanečnou choreografiou. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Dňa 9. 6. 2016 o 16:00 hod. sa uskutočnila výtvarná vernisáž žiakov ZUŠ Trstená pod vedením pedagógov Mgr. art Miroslava Knapa a Mgr. Ľuboslava Smatanu. Práce našich žiakov sú nádherné a verím, že v takejto tradícií budeme naďalej pokračovať. Vy, ktorí ste sa nemohli zúčastniť výtvarnej vernisáže, tak ukážky výtvarných prác budú vystavené do konca augusta 2016 vo výstavnej miestnosti v MsKs Trstená. (Treba sa ohlásiť v kancelárií MsKs Trstená, aby Vám otvorili miestnosť.) Hudobnú a kultúrnu vložku nám urobili žiaci Radovan Vrana a Erika Žitňáková pod vedením p. uč. Mareka Kuku, Dis. Art. Vyslovujeme úprimnú vďaku naším pedagógom a žiakom ZUŠ v Trstenej za krásne umelecké diela.

Dňa 2.-3. júna 2016 sa uskutočnila XV. medzinárodná súťažná prehliadka EUROMUSETTE-GOLDENTANGO Rajecké Teplice 2016, kde sa zúčastnila naša žiačka Ninka Mičáňová z triedy p. uč. Štefana Zboju. Vo veľmi silnej konkurencii v 0.kategórii C (až 14 účinkujúcich zo Slovenska a Čiech) sa umiestnila v krásnom zlatom pásme - gratulujeme jej k úspechu. Ďakujeme aj p. uč. Štefanovi Zbojovi za jej prípravu na všetky súťaže, ktorých sa Ninka zúčastnila. Prajeme jej veľa ďalších úspechov.

Dňa 30. 5. 2016 sa uskutočnil absolventský koncert 2016 v MsKs Trstená. Nasledujúci deň 31. 5. 2016 sa konali absolventské skúšky v hudobnom odbore, kde bola predsedom poroty pani riaditeľka Mgr. Zuzana Vaseková zo ZUŠ Tvrdošín. V Tanečnom odbore sa konali záverečné skúšky dňa 30. 5. 2016, kde bola predsedom poroty p. uč. Lucia Vojtková zo SZUŠ v Tvrdošín - Medvedzie. Vo výtvarnom odbore sa konajú záverečné skúšky dňa 6. 6. 2016. Všetkým absolventom gratulujeme a prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

Dňa 18.5.2016 sa uskutočnila v Základnej umeleckej škole v Trstenej regionálna súťaž v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch. Zúčastnili sa na nej žiaci ZUŠ Trstená, Tvrdošín, SZUŠ Tvrdošín, Nižná, Námestovo Ignáca Kolčáka a Dolný Kubín M. Bohúňa. Predsedom poroty bol p. uč. Miroslav Obrdržálek a ďalší členovia poroty p. uč. Janka Kuľkovská a p. uč. Peter Tretina. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúci 6. ročník súťaže v dychových nástrojoch. Výsledková listina je v prílohe.

Aj tento rok sa naša ZUŠ podieľala na organizovaní už 21. ročníka speváckej súťaže Matičný sláviček. Teší nás, že tento rok sa súťaže zúčastnilo opäť viac súťažiacich než v minulom roku a že sa opäť na jednom mieste stretlo veľa speváckych talentov. Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili, či už ako organizátori, korepetítori a hlavne súťažiaci - ďakujeme a víťazom blahoželáme. Všetky fotografie zo súťaže si môžete pozrieť tu a videa tu: 1. kategória2. kategória3. kategória

Náhodný obrázok

20171218-15

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená